0347047643

Tư Duy Về Tút Reach. Nợ Bùng,…

CHI TIẾT TỪNG BƯỚC CHẠY BÙNG FACEBOOK ADS CHO ACE TẬP BẮN REACH

Chạy reach là chạy vượt quá ngưỡng của tài khoản quảng cáo ( thường nếu các thị trường như Mỹ, EU khi tạo tk quảng cáo mới sẽ
có ngưỡng 25$ ) mà trong phương thức thanh toán ( thẻ visa/ master ) chỉ có 1$, dựa trên session 10 phút của Facebook.
Cách vít lên được bao nhiêu thì tuỳ từng kinh nghiệm và tut của mỗi người

Tư duy thì chỉ ngắn gọn như thế thôi nhưng khi làm thì sẽ rất phức tạp ok. Các bạn đọc tiếp phần 2: Chi tiết cách reach thẻ 25 $ nhé. Tại Đây