0347047643

Hướng dẫn Phân 1: Làm thế nào để che giấu người điều hành Facebook và bot?

Năm 2018 là năm thu hút các phương tiện truyền thông mua hàng trên Facebook, vì vậy rất nhiều thanh niên đã đến đó từ một nguồn quảng cáo khác. Tuy nhiên, Facebook vẫn là kênh chủ đạo màu mỡ và tất nhiên fb vẫn đang cải thiện các thuật toán riêng và thường xuyên cấm quảng cáo hơn, ngay cả khi bạn chạy sạch. Vì vậy đây là nơi các anh hùng coder với các kỹ thuật che dấu mũ đen, mũ xám ra đời.

Mục lục

Vì vậy, trước hết, bạn cần hiểu rằng, nếu bạn quảng cáo mũ màu xám (hoặc đen), bạn nên có 2 biến thể của trang quảng cáo

 1. “Trang sạch” . Trang mà người điều hành và bot sẽ thấy. Nó sẽ càng vô hại càng tốt và nó không có gì bị cấm.
 2. Trang bạn chạy – sẽ là trang mà facebook hoặc google sẽ cấm quảng cáo đích thực của bạn

Chúng tôi sẽ đặt quy tắc trong trình theo dõi, theo đó người kiểm duyệt sẽ thấy trang # 1 và khách truy cập thực sự sẽ thấy trang # 2.

Quy tắc che giấu

Quốc gia

Nếu chúng tôi đang quảng bá tốt ở Việt Nam, trang số 2 đó chỉ được hiển thị cho khách truy cập từ VIệt NAM và những người khác Ở nước khác sẽ thấy trang # 1.

IPS

IPS – là các công ty, cung cấp kết nối Internet. Vì vậy, chúng tôi sẽ lọc ở đây các công ty không sử dụng những người đơn giản.

IPS không nên là Facebook, Inc., xông, Facebook, Inc, Amazon Amazon, Inc.,, kỹ thuật số, Ocean, Inc.

ISP : FACEBOOK

Ngôn ngữ

Chúng tôi chỉ cần người dùng có ngôn ngữ của quốc gia được chọn.

IP

Địa chỉ IP phải là duy nhất , trước hết.

Thứ hai, thêm danh sách IP này vào trình theo dõi của bạn. Họ nên đến trang 1. Đây là danh sách 577 IP của người điều hành, được thu thập bởi rất nhiều người mua phương tiện truyền thông.


Tải xuống danh sách IP của người điều hành

Đại lý người dùng ( USER AGENT)

Từ việc kiểm tra tác nhân người dùng, chúng ta có thể biết trình duyệt (hoặc phần mềm) nào sử dụng khách truy cập và chúng ta nên bảo vệ khỏi các tác nhân người dùng có đề cập đến Facebook.

 • facebookexternalhit
  facebot
  facebook
  python-urllib
  python-requests
  zgrab/0.x
  wget(linux)
  facebookexternalhit/1.0
  facebookexternalhit/1.1
  facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Và chúng ta cũng nên lọc khách truy cập với tác nhân người dùng trống.

Ngưồn giới thiệu ( Referrer )

Giới thiệu – là yêu cầu http mà từ đó chúng tôi có thể hiểu khách truy cập đã đi đâu.

Vì vậy, nếu người giới thiệu trống rỗng thì đó là tình huống kỳ lạ.

Bánh quy ( Cookies )

Cookies

Cookie của người dùng phải là duy nhất, vì người dùng thường không thể truy cập đích của bạn hai lần. Điều đó có nghĩa là nếu người dùng không có cookie duy nhất, anh ta thường điều hành hoặc bot.

Loại thiết bị ( Device Type )

Ví dụ: nếu chúng tôi đang quảng cáo quảng cáo cho điện thoại, khách truy cập không thể kiểm tra trang của chúng tôi từ máy tính để bàn.

Vì vậy, hãy đặt loại thiết bị trong trình theo dõi tương tự như loại thiết bị được chọn trong chiến dịch quảng cáo.

Ủy quyền ( Proxy )

Proxy

Người dùng đơn giản không sử dụng proxy để lướt facebook, vì vậy, nếu chúng tôi tìm thấy người dùng có proxy thường thì họ là người kiểm duyệt.

Ví dụ về các quy tắc cho trình theo dõi

Có ví dụ về cài đặt để theo dõi trong Keitaro tracker. Nhưng ở đây bạn nên thêm danh sách IP và IPS của người điều hành.

Gửi quảng cáo để phê duyệt

Luôn luôn, khi bạn đang gửi quảng cáo trên phê duyệt, hãy tắt trang số 2 trong trình theo dõi để khách truy cập chuyển đến trang an toàn. Và ngay sau khi bạn sẽ kiểm tra trình quản lý quảng cáo Facebook, số lượt truy cập thực sự đó đã trở thành hơn 0, hãy bật trang # 2.

Dịch vụ trả phí cho áo choàng Facebook

Có rất nhiều dịch vụ cho tự động chặn, vì vậy bạn có thể sử dụng nó.

Họ cập nhật cơ sở của người điều hành và bot mỗi ngày, vì vậy nó sẽ tốt hơn cho bạn.

Phổ biến nhất:

 • Fraudbuster
 • NoIPFraud
 • JustCloakIt
 • SilentCloaker
 • Trafficarmor
 • Cloakpad ( vn)
 • Cloaking.vn ( VN)

PHẦN 1 là Phần giới thiệu cách chúng ta sẽ che dấu như thế nào, ở phần 2 mình sẽ đi vào trực tiếp chi tiết cách để thực sự che dấu bài viết của chúng ta. Đón Đọc Phần 2 Tại Đây.