0347047643

Cách chạy từ ngân sách nhỏ lên ngân sách LỚN, cực LỚN, vô cùng LỚN, từ việc tối ưu ngân sách chiến dịch CBO.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (hoặc CBO) là một chủ đề phổ biến với các nhà tiếp thị Facebook hiện nay. Đây là tính năng mới sắp xuất hiện từ Facebook là một điều tốt hay xấu? Làm cách nào để bạn bắt đầu thử nghiệm các chiến dịch mới bằng Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch? Làm thế nào bạn có thể mở rộng chiến dịch bằng CBO?

Bài này là từ kinh nghiệm của riêng tôi mà thôi. Những người khác có thể có cách làm việc khác với CBO hoặc nhận kết quả khác. Có vô số cách để kiểm tra CBO, vì vậy bạn phải tự mình thử VÀ TEST

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là gì?

Trước đây, chúng tôi có thể đặt ngân sách hàng ngày của mình một cách độc lập ở cấp độ đặt quảng cáo (Tối ưu hóa ngân sách đặt quảng cáo hoặc ABO). Cấu trúc chiến dịch cũ mà không tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ như thế này.

Tối ưu hóa ngân sách đặt quảng cáo

Khi chúng tôi muốn mở rộng quy mô, nếu chúng tôi thấy một bộ quảng cáo đang hoạt động tốt, chúng tôi có thể tăng ngân sách hàng ngày một cách độc lập hoặc sao chép bộ quảng cáo đó.

Tổng ngân sách cho bộ quảng cáo hoạt động tốt sẽ được tăng lên mà không ảnh hưởng đến các bộ quảng cáo khác trong cùng một chiến dịch.

Nhưng Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch là hoàn toàn khác nhau. Bạn không thể đặt ngân sách hàng ngày ở cấp độ đặt quảng cáo nữa.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch về cơ bản có nghĩa là bạn phải đặt ngân sách hàng ngày ở cấp chiến dịch.

Thuật toán Facebook sẽ phân bổ ngân sách cho các bộ quảng cáo khác nhau, dựa trên dữ liệu mà nó có trong thời gian thực.

Các bộ quảng cáo hoạt động tốt hơn sẽ có chi tiêu quảng cáo cao hơn, trong khi các bộ quảng cáo không hoạt động sẽ có ngân sách thấp hơn.

Đây là cách Facebook giải thích cách thức Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch hoạt động:

Phần mềm Chúng tôi tối ưu hóa ngân sách chiến dịch của bạn theo thời gian thực trên cơ sở từng cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn có được nhiều kết quả nhất có thể và với chi phí cho những kết quả đó phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

(Nguồn: https://www.facebook.com/business/help/153514848493595 )

Cấu trúc chiến dịch mới với Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ như thế này:

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Một lần nữa, với CBO, bạn không thể đặt ngân sách hàng ngày ở cấp độ đặt quảng cáo nữa.

Nếu bạn muốn mở rộng quy mô, bạn phải tăng ngân sách hàng ngày ở cấp chiến dịch hoặc sao chép toàn bộ chiến dịch.

Tôi sẽ giải thích thêm về điều này sau trong phần giai đoạn mở rộng.

Vậy tại sao tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu về CBO ngay bây giờ?

Đầu tiên, Facebook thông báo rằng CBO sẽ là mặc định cố định cho tất cả các tài khoản quảng cáo bắt đầu từ tháng 9 này. Nhưng họ chỉ hoãn lại đến tháng hai năm sau.

Chúng tôi sẽ không thể đặt ngân sách ở cấp độ đặt quảng cáo kể từ tháng 2 năm sau. Vì vậy, bạn có thêm vài tháng để học cách làm việc với CBO.

Trong vài ngày đầu thử nghiệm CBO, tôi không thích nó lắm vì nó không mang lại cho tôi kết quả như mong muốn. Nó có vẻ tốt vào ngày đầu tiên, nhưng chi phí tiếp tục tăng sau đó.

Nhưng tôi đã tiếp tục thử nghiệm nó trong một thời gian với nhiều chiến dịch và cuối cùng tôi thấy rằng tôi thích nó – rất nhiều. Nó thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, bởi vì tôi có thể mở rộng chiến dịch của mình nhanh hơn và hiệu quả hơn trước.

Chiến lược giá thầu chiến dịch

Trước khi tìm hiểu cách làm việc với CBO, hãy để tôi giải thích chiến lược giá thầu chiến dịch trước.

Có bốn loại Chiến lược giá thầu chiến dịch.

  • Chi phí thấp nhất
  • Chi phí trần
  • Giới hạn giá thầu
  • Chi phí mục tiêu
(Nguồn: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strargety-guide )

Cái đầu tiên, Chi phí thấp nhất , là cài đặt mặc định cho chiến lược giá thầu. Facebook sẽ kiểm soát giá đấu thầu cho bạn. Nó sẽ cố gắng tìm ra nhiều kết quả nhất cho ngân sách bạn đặt. Bạn không phải làm bất cứ điều gì.

Đối với Giới hạn chi phí, Giới hạn giá thầu và Chi phí mục tiêu , bạn có thể tự kiểm soát chi phí. Bạn có thể xác định số tiền bạn sẵn sàng trả cho một chuyển đổi và Facebook sẽ cố gắng tìm đối tượng có thể cung cấp cho bạn chuyển đổi với số tiền đó.

Theo tôi, tôi nghĩ hai chiến lược giá thầu này tương tự như chiến lược giá thầu thủ công trước đây. Facebook sẽ cố gắng để có được kết quả với chi phí chúng tôi xác định.

Đối với chiến lược Chi phí thấp nhất, Facebook sẽ cố gắng dành tất cả ngân sách của bạn để có được kết quả cao nhất, bất kể chi phí cho mỗi chuyển đổi.

Nhưng đối với ba chiến lược khác, nếu Facebook không thể đạt được kết quả với chi phí bạn muốn, thì nó sẽ không tốn nhiều ngân sách. Facebook sẽ từ từ chi ngân sách của bạn để có kết quả với chi phí bạn muốn.

Ba chiến lược kiểm soát chi phí này có một số khác biệt. Bạn có thể thấy sự khác biệt trong so sánh từ Facebook bên dưới.

(Nguồn: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strargety-guide )

Đối với Giới hạn chi phí , hệ thống của Facebook sẽ cố gắng mang lại cho bạn kết quả tốt nhất với chi phí thấp hơn giới hạn chi phí bạn xác định.

Vì vậy, bạn sẽ thấy chi phí cho mỗi lần chuyển đổi tăng sau khi chiến dịch của bạn diễn ra trong một thời gian.

Nó khá giống với chi phí mục tiêu, nhưng chi phí mục tiêu sẽ tập trung vào việc đạt được kết quả với chi phí bạn đặt ra khi bắt đầu.

Sau khi tôi đã cố gắng CBO một thời gian, tôi thấy rằng tôi ưa thích sử dụng hai chiến lược giá – Chi phí thấp nhất và chi phí Cap – cho các chiến dịch của tôi, nhưng trong những tình huống khác nhau.

Giai đoạn thử nghiệm

Trước đây, chúng tôi có thể chỉ định ngân sách hàng ngày cho từng bộ quảng cáo và ngân sách cho từng bộ quảng cáo sẽ được chi tiêu hoàn toàn.

Nhiều người (bao gồm cả tôi) thường xác định cùng một ngân sách hàng ngày cho tất cả các bộ quảng cáo. Tất cả các bộ quảng cáo sẽ chi tiêu như nhau, vì vậy chúng tôi có thể dễ dàng xác định bộ nào hoạt động tốt và bộ nào không hoạt động.

Nhưng trong Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, bạn phải chỉ định ngân sách hàng ngày ở cấp chiến dịch. Chúng tôi không thể đặt ngân sách hàng ngày ở cấp độ đặt quảng cáo nữa.

Khi tôi bắt đầu thử nghiệm một chiến dịch mới với CBO, tôi thường tạo 10 bộ quảng cáo với 10 sở thích khác nhau trong một chiến dịch.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch - Giai đoạn thử nghiệm

Ngân sách hàng ngày cho chiến dịch sẽ được tính từ số lượng bộ quảng cáo trong chiến dịch và chi phí tối đa cho mỗi chuyển đổi tôi muốn.

Các chi phí tối đa cho mỗi chuyển đổi là một chi phí quảng cáo mà sẽ cho phép tôi để lợi nhuận từ bán hàng.

Ví dụ: nếu tôi bán một chiếc vòng cổ ở mức 29,95 đô la và chi phí sản xuất cho một chiếc vòng cổ là 9,90 đô la, thì biên độ của tôi là khoảng 20 đô la.

Vì vậy, chi phí cho mỗi chuyển đổi của tôi phải dưới 20 đô la nếu tôi kiếm được lợi nhuận. Sau khi trừ phí, hoàn lại tiền và quản lý chi phí, tôi sẽ an toàn với chi phí cho mỗi lần chuyển đổi là 15 đô la.

Nếu không, sẽ rất khó để kiếm lợi nhuận.

Tôi tính toán ngân sách hàng ngày của mình bằng cách nhân số lượng bộ quảng cáo với chi phí tối đa cho mỗi chuyển đổi.

Ngân sách hàng ngày = Số lượng bộ quảng cáo x Chi phí tối đa cho mỗi chuyển đổi

Trong trường hợp này:

Ngân sách hàng ngày = 10 x $ 15 = $ 150 mỗi ngày

Đối với chiến lược giá thầu, tốt hơn là bắt đầu với chi phí thấp nhất, vì tôi không chắc liệu Facebook có thể bán hàng với chi phí cho mỗi chuyển đổi tôi muốn hay không.

Nếu tôi sử dụng Cost Cap làm chiến lược giá thầu khi bắt đầu và giới hạn chi phí tôi xác định là quá thấp, tôi có thể không nhận được bất kỳ lưu lượng truy cập nào.

Vì vậy, tôi để Facebook quyết định chi phí cho tôi. Nếu chi phí quá cao sau khi chạy một chiến dịch trong một thời gian, có thể là do sản phẩm, quảng cáo hoặc đối tượng mục tiêu của tôi không đủ mạnh.

Tôi cần tìm ra phần nào là vấn đề – sản phẩm, quảng cáo hoặc đối tượng mục tiêu. Điều chỉnh từng cái một.

Nhưng bình thường, tôi sẽ tìm một sản phẩm mới để thử nghiệm, điều này dễ dàng hơn nhiều.

Giai đoạn mở rộng

Trước đây, khi chúng tôi mở rộng các chiến dịch của mình, chúng tôi thường sẽ tăng ngân sách hàng ngày hoặc nhân đôi bộ quảng cáo chiến thắng để tăng chi tiêu hàng ngày.

Nhưng trong Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, chúng tôi không thể tăng ngân sách hàng ngày hoặc nhân đôi bộ quảng cáo chiến thắng nữa, vì điều này chỉ có thể được thực hiện ở cấp chiến dịch.

Nhưng tôi thấy tỉ lệ dễ làm hơn trước.

Những gì tôi thường làm trong CBO là nhân đôi toàn bộ chiến dịch và tăng ngân sách hàng ngày.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch - Giai đoạn nhân rộng

Nhưng khi tôi sao chép chiến dịch, tôi sẽ chỉ sao chép bộ quảng cáo chiến thắng sang chiến dịch mới. Các bộ quảng cáo hoạt động kém sẽ bị tạm dừng.

Ngân sách hàng ngày sẽ cao hơn và cách chúng tôi tính toán có chút khác biệt.

Nó sẽ được tính từ số lượng bộ quảng cáo nhân với chi phí tối đa trên mỗi chuyển đổi và số tỷ lệ.

Số tỷ lệ là số tiền bạn muốn chi cho quảng cáo để chia tỷ lệ.

Tôi thường sử dụng 10 lần, vì tôi đã biết rằng đây là những bộ quảng cáo có hiệu suất cao nhất từ ​​chiến dịch cũ.

Tôi muốn mở rộng quy mô nhanh, vì vậy tôi thêm 10 lần vào ngân sách để thực hiện nhiều chuyển đổi hơn.

Tham khảo ví dụ trên, nếu tôi muốn mở rộng chiến dịch Vòng cổ của mình và chỉ tìm thấy 5 bộ quảng cáo hoạt động tốt, ngân sách hàng ngày của tôi sẽ là:

Ngân sách hàng ngày = Số lượng bộ quảng cáo x Chi phí tối đa cho mỗi chuyển đổi x Số tỷ lệ

Ngân sách hàng ngày = 5 x 15 x 10 = $ 750

Để làm điều này, bạn phải chắc chắn rằng khán giả đủ lớn. Nếu không, cùng một người sẽ thấy quảng cáo của bạn nhiều lần và điều này làm cho hiệu suất quảng cáo của bạn kém đi.

Nếu bạn không chắc chắn về hiệu suất của các bộ quảng cáo của mình, bạn có thể nhân với một số thấp hơn, chẳng hạn như 3x hoặc 5x.

Kiểm soát chi phí với chiến lược giá thầu Chi phí

Bây giờ, nếu bạn muốn sử dụng số tỷ lệ cao hơn – giả sử, cao hơn 10 lần – bạn có thể cần phải sử dụng Chi phí Cap Cap làm chiến lược giá thầu của mình.

Với Chi phí giới hạn, bạn có thể xác định chi phí cho mỗi chuyển đổi bạn muốn và Facebook sẽ cố gắng để có kết quả với chi phí bạn muốn.

Nếu chi phí quá thấp, Facebook có thể không có kết quả và ngân sách của bạn sẽ không được chi tiêu. Vì vậy, bạn cần điều chỉnh chi phí để cho phép Facebook phân bổ ngân sách của bạn.

Chi tiêu không có hoặc ngân sách thấp

Ngoài các bộ quảng cáo tốt và xấu, sẽ có một số bộ quảng cáo mà Facebook không phân bổ ngân sách để chi tiêu.

Điều này có thể là do một số bộ quảng cáo hoạt động thực sự tốt và Facebook phân bổ phần lớn ngân sách cho các bộ quảng cáo này. Vì vậy, một số bộ quảng cáo sẽ không chi tiêu.

Đối với loại quảng cáo này, tôi sẽ tạo một chiến dịch mới và để chúng chạy lại ở đó.

Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch - Giai đoạn thử nghiệm

Ngoài ra, tôi sẽ tìm các đối tượng mục tiêu khác và tạo các bộ quảng cáo mới để làm cho chiến dịch đó có tổng cộng 10 bộ quảng cáo.

Chiến dịch mới này sẽ được thử nghiệm dưới dạng một chiến dịch mới, vì vậy ngân sách hàng ngày sẽ được tính giống như trong giai đoạn thử nghiệm.

Giúp Facebook tối ưu hóa chiến dịch của bạn tốt hơn bằng cách chọn đối tượng mục tiêu của bạn

Mặc dù hệ thống của Facebook sử dụng học máy để có kết quả với chi phí thấp nhất, nhưng tốt hơn hết là chúng tôi nên chọn trước một đối tượng thích hợp.

Nếu đối tượng quá rộng, Facebook sẽ dành nhiều ngân sách và thời gian hơn để có kết quả và điều này sẽ tạo ra tổn thất cho chiến dịch của bạn.

Tốt hơn là hướng dẫn hệ thống của Facebook để biết đối tượng nào có khả năng mua sản phẩm của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang bán sản phẩm cho phụ nữ, hãy loại trừ đàn ông khỏi bộ quảng cáo của bạn.

Nếu bạn đang bán sản phẩm chơi game, hãy cố gắng tìm đối tượng game thủ. Tìm một số sở thích của Facebook liên quan đến chơi game.

Hoặc nếu bạn đã chạy chiến dịch của mình trong một thời gian và thấy rằng chi phí cho mỗi chuyển đổi từ Instagram là cao và bạn hiếm khi kiếm được lợi nhuận từ chiến dịch đó, hãy loại trừ Instagram.

Đừng quá rộng khi bắt đầu. Trước khi để Facebook thực hiện công việc nặng nhọc, hãy lọc đối tượng mục tiêu của bạn để có kết quả tốt hơn.

Đây Là Kỹ Năng Của Riêng Tôi
Mức độ phù hợp với bạn 60%
5/5